ikona telefonu

+48 52 330 93 10

  • słabe opady deszczu
    Dzisiaj:
    12°C / 7°C
sobota 20.10.2018 r.
Imieniny: Ireny, Kleopatry i Witalisa

Ranking „Wspólnoty” potwierdza, że Bukowiec dużo inwestuje

Ogólnopolskie czasopismo samorządowe „Wspólnota” w październikowym wydaniu opublikowało najnowszy ranking wydatków na inwestycje samorządowe. Gmina Bukowiec zajęła bardzo wysokie 62. miejsce w kraju, na 1559 sklasyfikowanych gmin wiejskich  (w powiecie daje to pierwsze miejsce, a w województwie - piąte).

Z rankingu wynika, że w latach 2014-16 nasz samorząd przeznaczył 1262 zł w przeliczeniu na mieszkańca na szeroko pojęte inwestycje. Metoda obliczania wskaźnika rankingu obejmuje nie tylko nakłady na inwestycje w infrastrukturę techniczną (m. in. zrealizowane modernizacje dróg gminnych, wsparcie remontu dróg powiatowych, zagospodarowanie miejsc rekreacyjno-wypoczynkowych, powstanie boisk sportowych, siłowni zewnętrznych i placów zabaw, czy budowa nowej siedziby biblioteki itd.), gospodarkę mieszkaniową i komunalną (np. nowoczesny sprzęt zakupiony na potrzeby Zakładu Gospodarki Komunalnej), ale również inwestycje w infrastrukturę społeczną. Warto dodać, że wydatki inwestycyjne w latach 2013 – 2015 pozwoliły uplasować się samorządowi również na wysokiej, 101. pozycji.
- Cieszę się z tak wysokiego miejsca zajętego przez naszą gminę w tym rankingu, to potwierdza że właściwie gospodarujemy środkami publicznymi, mając na uwadze przede wszystkim rozwój i dobro mieszkańców – mówi Adam Licznerski, wójt gminy Bukowiec. – Chciałbym też podkreślić, że tak wysokie miejsce osiągnęliśmy dzięki dużemu zaangażowaniu w pozyskiwanie wsparcia finansowego ze źródeł zewnętrznych. W konsekwencji realizujemy sporo inwestycji, a przy tym mamy stabilny i bezpieczny budżet – kończy wójt.
Dodajmy, że pismo „Wspólnota” jest dwutygodnikiem o tematyce samorządowej, dociera do 98 proc. jednostek samorządu terytorialnego w Polsce. Zawiera analizy prawne i ekonomiczne, nowości z procesu legislacyjnego, dobre praktyki funkcjonowania administracji publicznej oraz reportaże samorządowe.

Przykłady inwestycji z lat 2014-16:

Obrazki galerii: