ikona telefonu

+48 52 330 93 10

  • bezchmurnie
    Dzisiaj:
    29°C / 17°C
środa 19.09.2018 r.
Imieniny: Januarego, Konstancji i Leopolda

Strażacy z absolutorium

Na początku bieżącego roku we wszystkich jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych odbywają się zebrania sprawozdawcze. To okazja do różnych podsumowań, oceny druhów, ich zaangażowania. To także najwyższy czas, aby przyjąć plan działania jednostek na rok 2018.
Zebranie w jednostce OSP w Bukowcu, która jest w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym odbyło się w sali miejscowej remizy strażackiej. W tym corocznym spotkaniu wzięli udział także goście: komendant PSP w Świeciu brygadier Piotr Tkaczyński, wójt Adam Licznerski, Grzegorz Chmielewski - Przewodniczący Rady Powiatu, Wojciech Kulikowski - sekretarz Urzędu Gminy Bukowiec i Grzegorz Radtke - inspektor miejscowego Urzędu Gminy. Zebranie otworzył prezes zarządu Adam Gwizdała a przewodniczył mu Jarosław Tomaszewski. Sprawozdanie za rok 2017 zdał naczelnik dh Marcin Chałat.
Jednostka liczy 26 członków zwyczajnych i 6 honorowych. Druhowie brali udział w 67 akcjach. 14 razy wyjeżdżali do pożarów, 52 do innych zdarzeń. Trafił się również jeden alarm fałszywy.
9 razy strażacy wyjeżdżali do akcji poza gminę Bukowiec. Odbyły się 22 zbiórki szkoleniowe. Strażacy w Bukowcu dysponują 2 wozami średnimi i 1 lekkim. W tamtym sezonie pozyskano w jednostce sprzęt hydrauliczny, lance gaśniczą, piłę łańcuchową, szafy ubraniowe, 16 hełmów i ubrań specjalnych. Wykonano remont czwartego garażu, położono posadzkę i płytki. W ramach prac społecznych dokonano montażu sprzętu na samochodach gaśniczych.
Druhowie organizowali pogadanki o tematyce przeciwpożarowej dla dzieci i młodzieży. Brali udział w dwóch akcjach prewencyjnych: Turniej Wiedzy Pożarniczej” oraz „Czad i ogień”.
W roku ubiegłym strażacy z Bukowca zajęli II miejsce w Gminnych Zawodach Pożarniczych. Pomagają w organizowaniu, ochronie różnych imprez okolicznościowych i kościelnych.
Na wysoką ocenę w roku biegłym zasługują wszyscy druhowie, ale najbardziej wyróżnili się: Adrian Gwizdała, Marcin Chałat, Paweł Arndt, Mariusz Łukaszewicz, Dawid Janus.
Swoje sprawozdania zdał również skarbnik i Przewodniczący Komisji Rewizyjnej. Udzielono zarządowi absolutorium za miniony rok i przyjęto plan pracy na 2018 r.
KP
„Czas Świecia” 16 luty 2018 r.

Obrazki galerii: