ikona telefonu

+48 52 330 93 10

  • śnieg z deszczem
    Dzisiaj:
    7°C / 1°C
sobota 20.04.2024 r.
Imieniny: Agnieszki, Amalii i Czecha

Szkody powstałe w wyniku suszy – nabór wniosków i stawki pomocy

Informujemy, że od 29.02.2024 r. do 15.03.2024 r. producenci rolni, w których gospodarstwach rolnych szkody w uprawach rolnych spowodowane wystąpieniem w 2023 r. suszy, gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich wyniosły powyżej 30 % średniej rocznej produkcji roślinnej w gospodarstwie rolnym, mogą składać wnioski o udzielenie pomocy w formie dotacji do powierzchni upraw rolnych, na których ww. niekorzystne zjawiska spowodowały utratę co najmniej 30% plonu.

Więcej informacji - https://www.gov.pl/web/rolnictwo/szkody-powstale-w-wyniku-suszy--nabor-wnioskow-i-stawki-pomocy