ikona telefonu

+48 52 330 93 10

  • bezchmurnie
    Dzisiaj:
    29°C / 17°C
środa 19.09.2018 r.
Imieniny: Januarego, Konstancji i Leopolda

Ta szkoła tętni życiem

Do Szkoły Podstawowej im. 16 Pułku Ułanów Wielkopolskich uczęszcza 181 uczniów. Uczą się oni w 10 oddziałach. Opiekę nad nimi sprawuje 25 nauczycieli. Dyrektorem szkoły jest Łucja Ludkiewicz. Dzieci dojeżdżają do placówki oświatowej z Bramki, Franciszkowa, Branicy, Polskich Łąk, Kawęcina i oczywiście samego Bukowca.

- U nas w szkole nie ma działania bez szerokiej współpracy- mówi dyrektor Łucja Ludkiewicz.- Tej na zewnątrz z różnymi instytucjami oraz wewnątrz. To jest dyrektora, rady pedagogicznej, samorządu uczniowskiego i rodziców. Jest to autentyczna współpraca. Jeśli np. robimy coś ponad podstawę programową to zawsze jest to konsultowane, w porozumieniu ze wszystkimi. Np. ostatni wyjazd wszystkich naszych dzieci na zajęcia do „Młyna wiedzy” w Toruniu. Rodzice zebrali pieniądze na wyjazd, organ prowadzący zapewnił środki transportu dla wszystkich. Także środki pozyskane na zabawie karnawałowej, którą zorganizowali rodzice zostały przekazane na ten wyjazd. Uczniowie podzieleni na grupy po 4 godziny spędzały w tej palcówce i nikt się tam nie nudził.
Współpracę samorządu uczniowskiego i rady pedagogicznej można zauważyć wówczas, kiedy nauczyciele potrafią poznać potrzeby dzieci a potem na licznych zajęciach pozalekcyjnych realizuje się te pomysły. Oczywiście za zgodą rodziców. U nas nie ma problemu z dojazdem i odwozem dzieci. Plan transportu jest dostosowany do zajęć, a nie odwrotnie. To, że nasza szkoła jest zauważalna na zewnątrz niech świadczy fakt, iż otrzymaliśmy od kuratora oświaty Marka Gralika list gratulacyjny skierowany do dyrekcji i Rady pedagogicznej za wysokie wyniki ze sprawdzianów klas VI- dodaje.

Sport
Szkoła ma bardzo urozmaiconą infrastrukturę sportową. Składa się na nią sala gimnastyczna, boisko szkolne z bieżnią i rzutnią, park wiejski ze ścieżkami do trenowania biegów przełajowych oraz siłownia na świeżym powietrzu. Do tego trzeba również zaliczyć Orlika. Baza jest wykorzystywana do zajęć z wychowania fizycznego oraz zajęć sks-u. Klasa I bierze udział w ministerialnym programie „Umiem pływać”. Duża część uczniów bierze udział w treningach piłkarskich prowadzonych przez klub „Gwiazda Bukowiec”, „Sparta Przysiersk” oraz „Falę Świekatowo”. – Nasi uczniowie mogą się pochwalić licznymi medalami i pucharami zdobytymi na różnych zawodach i turniejach sportowych rozgrywanych nawet na szczeblu wojewódzkim- mówi Dariusz Kochański.- Są to rozgrywki piłkarskie, unihokej czy biegi przełajowe. Bierzemy również udział w organizacji biegu „Bukowiecka dziesiątka”, który odbędzie się 7 lipca br.- dodaje.

Konkursy z ekologii
Szkoła bierze udział w wielu akcjach o charakterze ekologicznym. Uczniowie aktywnie włączają się w akcje „Sprzątanie świata” czy „Dzień Ziemi”. W tym roku z racji Dnia Ziemi cała szkoła wyruszyła w pieszej wędrówce do Branicy, gdzie nad jeziorem miał miejsce piknik i rozgrywki sportowe a zdrowy posiłek przygotowały dziewczęta z klasy VI. 40 uczniów wzięło udział w bezpłatnych, dwudniowych warsztatach ekologicznych na temat odpadów w Przysieku. Również czterdziestu wzięło udział w wycieczce do Muzeum Łowiectwa w Turzynie. Wyjazd sfinansowało koło łowieckie Wilga z Bukowca.
- Od kilku lat włączamy się do ogólnopolskiego programu „Zbieraj baterie”- mówi Anna Kwiatkowska.- W tym roku zebraliśmy 160 kg zużytych baterii. We współpracy z Sanepidem realizujemy program „Chrońmy się przed kleszczami wszelkimi sposobami”. Co roku wyruszamy do Świekatowa na konkurs ekologiczny „Zielono mi”, bierzemy udział w ogólnopolskich konkursach Ekotest i Meditest, które są organizowane przez Ogólnopolskie Centrum Edukacji. Wśród laureatów i wyróżnionych są także nasi uczniowie-dodaje.   
Uczniowie biorą udział w cyklicznych warsztatach fizyczno-chemicznych, gdzie w bardzo ciekawy sposób dowiadują się w trakcie eksperymentów, iż chemia i fizyka są i ciekawe, i pasjonujące. Realizowany jest również program „Zwiedzamy Polskę”. Co roku grupa 30-40 uczniów w ciągu kilku dni zwiedza piękne okolice naszego kraju a wycieczka jest tak przygotowana, aby dzieci i młodzież zwiedzili kilka parków krajobrazowych. Uczniowie bardzo chwalili sobie wizytę w Centrum Nowoczesności w Toruniu. Wyjazd ufundowała Rada Rodziców. Do Torunia pojechali wszyscy uczniowie z Bukowca!

Przygotowanie uczniów do uczestnictwa w kulturze
W szkole w Bukowcu od lat preferuje się osobisty kontakt ucznia z teatrem, muzyką, literaturą, filmem, malarstwem, zabytkami przeszłości. Od lat są tutaj organizowane wyjazdy do „Baja Pomorskiego” w Toruniu. Do szkoły również przyjeżdżają artyści działający poprzez Agencje artystyczną „Promocja”. –Przygotowujemy spotkania z bohaterami literackimi- mówi Jolanta Glamowska.- Gościliśmy pisarkę utworów dla dzieci Ewę Chodakowska czy też Wiesława Drabika. Nasi uczniowie sami piszą wiersze a potem prezentują je przed szkolna publicznością lub umieszczane są w gazetce szkolnej. Gościliśmy także w Muzeum Malarstwa w Bydgoszczy, gdzie dzieci zapoznały się z wystawą obrazów Józefa Chełmońskiego. Wyjeżdżamy do kina „Wrzos” w Świeciu- dodaje.
Nie sposób wyliczyć różnych działań kulturalnych, które mają miejsce w tejże placówce.
Działa tutaj także koło teatralne „Bukowiacy”. Dzieci rozwijają swoje talenty aktorskie a po wyjściu z podstawówki dalej doskonalą swoje umiejętności. Obecnie do koła należą uczniowie klas Iv-VI. Swoimi umiejętnościami uświetniają wiele uroczystości szkolnych i środowiskowych. Wcielają się w postacie z bajek, baśni a nawet dramatów, jak to było np. przy wystawieniu „Balladyny”.
Od kilku lat biorą udział w cyklicznych konfrontacjach dziecięcych „Teatr bez granic”. Są one organizowane przez OKSiR w Świeciu i Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy.
W kwietniu uczennice z klas VI i VI otrzymały pierwszą nagrodę w przeglądzie teatrów szkolnych w Świeciu. Tym samym otrzymały przepustkę do udziału w konfrontacjach wojewódzkich w Solcu Kujawskim. Wielu z młodych aktorów otrzymuje nagrody indywidualne za swoje kreacje: Martyna Cerajewska, Aleksandra Konieczna, Wiktoria Birnbaum, Karolina Łojko, Joanna Freter. Dwa lata temu za przedstawienie „Na Olimpie” zdobyli pierwsza nagrodę w Wojewódzkim Przeglądzie Teatrów Szkolnych. Również biorą udział w różnych konkursach recytatorskich. Także w Różannie biorą czynny udział w konkursie recytatorskim, który jest poświęcony poezji ks. Jana Twardowskiego.
Wszelkie działania są możliwe dzięki współpracy z chórem szkolnym, który prowadzi Andrzej Skupniewicz.

Zajęcia muzyczne
Dużą wagę przywiązuje się w szkole w Bukowcu do wychowania muzycznego. Prowadzi je Andrzej Skupniewicz w trzech grupach: chórek- klasy IV-VI, córek- klasa VIII oraz zespół instrumentalny dla klas VI. W zajęciach bierze udział 30 dzieci. Materiał wypracowany na próbach jest wykorzystywany podczas uroczystości szkolnych, gminnych oraz na przeglądach i wydarzeniach muzycznych jak i teatralnych.

Biblioteka
Stan księgozbioru w szkolnej bibliotece wynosi 4558 pozycji książkowych. Biblioteka wzięła udział w programie „Książki naszych marzeń” i uzyskała 15 tys. zł z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Biblioteka dokonywać będzie takie pozycje książkowe, jakie sobie zażyczą sami uczniowie. W książnicy szkolnej odbyły się dwa kiermasze taniej książki, dzięki temu i uczniowie i nauczyciele mogą wzbogacić swoje biblioteczki domowe. Przygotowano dla uczniów klasy IV konkurs plastyczny dot. Ilustracji do baśni H. Ch. Andersena. Od 12 lat odbywa się również konkurs czytelniczy pn. „Znam baśnie Hansa Christiana Andersena”. Biorą w nim udział uczniowie nie tylko ze szkół z terenu gminy Bukowiec. To tylko niektóre z wielu działań biblioteki szkolnej, którą prowadzi Elżbieta Kufel.

Szkoła żyje cały dzień
Od kilku lat na terenie SP w Bukowcu, w godzinach popołudniowych działa świetlica środowiskowa. Opiekunem świetlicy od 14 lat jest nauczycielka Ewa Wojtas. W zajęciach uczestniczą dzieci i młodzież w wieku przedszkolnym, szkolnym i młodzież do 19 lat, nie tylko z obwodu szkoły ale także z terenu całej gminy. Uczestnicy chętnie korzystają z sali gimnastycznej. Dużą popularnością cieszą się gry zespołowe w piłkę nożną, siatkówkę i koszykówkę. -Do dyspozycji mamy salę lekcyjną nr 1, wydzielony aneks kuchenny i zaplecze sanitarne- mówi Ewa Wojtas.- Świetlica jest bogato wyposażona w gry planszowe, klocki, układanki i pomoce dydaktyczne, które zakupiono z funduszu sołeckiego przeznaczonego na działalność świetlicy. Uczniowie mogą korzystać z Internetu, tablicy interaktywnej i sprzętu multimedialnego. W ramach pomocy koleżeńskiej uczestnicy przygotowują się do zajęć szkolnych i odrabiają zadania domowe. W okresie zimowym korzystają z ciepłej herbaty. W ramach działalności świetlicy wyjeżdżają na basen, do kina i na wycieczki. Młodzież włącza się w szereg akcji charytatywnych . Corocznie przygotowujemy około 350 palm wielkanocnych, które sprzedajemy w kościele, a dochód ze sprzedaży w znacznej części przekazujemy na konto Parafialnego Zespołu Caritas w Bukowcu. Wolontariusze ze świetlicy pełnią dyżury w obsłudze imprez środowiskowych organizowanych przez Urząd Gminy, organizacje parafialne i społeczne- dodaje.
Już od 15 lat opiekun świetlicy i wolontariusze pomagają w organizowaniu letnich kolonii gminno- parafialnych, z których corocznie korzysta 80 dzieci z terenu gminy Bukowiec. Jako opiekunowie grup kolonijnych biorą udział także chętni nauczyciele szkoły.  W ramach działalności świetlicy jest dobra współpraca z dyrekcją i gronem pedagogicznym w przygotowywaniu różnych imprez i uroczystości szkolnych i środowiskowych. Są udostępniane materiały dydaktyczne, gry, wyposażenie techniczne świetlicy dla całej społeczności szkolnej.

Samorząd szkolny
Przewodnicząca SU Aleksandra Konieczna z klasy VII
Członkowie: Anna Chmielewska, Lena Zbilska, Igor Kocoń, Mateusz Glamowski, Mateusz Cerajewski, Marta Lubińska, Aniela Zybert, Kamil Adamczewski, Weronika Jurczyk, Paweł Duńczyk.
Opiekunowie: Natalia Kubicka i Jolanta Glamowska.

Dbają o historię
Szkoła Podstawowa dział od 1964 r. Od początku jej powstania prowadzone są kroniki szkolne. Różne eksponaty w izbie regionalnej pojawiły się już w latach 70. Znajduje się tutaj wiele pamiątek związanych z 16 Pułkiem Ułanów Wielkopolskich i inne liczne eksponaty z II wojny światowej. Mundury, odznaczenia, wyposażenie żołnierza, liczne dokumenty i inne. Wiele eksponatów zostało przekazanych dzięki Markowi Holakowi po nieżyjącym już Michale Jarockim, ppor. w stanie spoczynku. Szkoła współpracuje od lat z Oddziałem Terenowym Polskiego Klubu Kawaleryjskiego im. 16 Pułku Ułanów Wielkopolskich gen. Dyw. Gustawa Orlicz-Dreszera w Bydgoszczy. To tutaj, przy szkole co roku mają miejsce spotkania z racji rocznicy bitwy pod Bukowcem we wrześniu 1939 r.  
KP
„Czas Świecia” 18 maj 2018 r.

Obrazki galerii: