ikona telefonu

+48 52 330 93 10

  • słabe opady deszczu
    Dzisiaj:
    9°C / 2°C
czwartek 22.04.2021 r.
Imieniny: Łukasza, Kai i Nastazji

Tablety dla szkoły w Różannie

Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Różannie znalazła się w gronie placówek, którym za pośrednictwem Państwowego Instytutu Badawczego NASK- Operatora Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej zostały przekazane nieodpłatnie „Szkolne Pakiety Multimedialne OSE”.

Zestaw składa się z 25 tabletów Blow Platinum TAB10 4G z dostępem do Internetu mobilnego ((usługa LTE ), klawiatur bezprzewodowych (Bluetooth) z etui oraz rysików. „Szkolne Pakiety Multimedialne OSE” stanowią formę wsparcia dla szkół, realizowaną przez Ministra Cyfryzacji, w uzgodnieniu z Ministerstwem Edukacji Narodowej.

Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa Państwowego Instytutu Badawczego, jako operator OSE, został na mocy Ustawy o Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej uprawniony do nieodpłatnego wyposażenia szkół w sprzęt komputerowy i inne urządzenia multimedialne, a także do zapewnienia szkołom usługi bezprzewodowego dostępu do Internetu wraz z niezbędnymi urządzeniami umożliwiającymi korzystanie z tych usług oraz oprogramowaniem.

- Mam nadzieję, że otrzymane tablety będą stanowić wymierną pomoc, która przyczyni się do usprawnienia procesu edukacji cyfrowej, oraz efektywniejszego kształcenia na odległość - powiedziała dyr. SP w Różannie Teresa Drewka. - Jest to cenne wsparcie dla uczniów, którzy maja problemy techniczne lub utrudniony dostęp do sieci. Tablety z bezpłatnym, nielimitowanym dostępem do internetu będą wypożyczone na czas nauki zdalnej. Nasza szkoła wypożyczyła już wcześniej 12 laptopów. Trafiły one głównie do dzieci z rodzin wielodzietnych, ale to nie zaspokoiło potrzeb wszystkich oczekujących wsparcia. Problem, z którym najczęściej borykają się nasi uczniowie to przede wszystkim przestarzały sprzęt lub niekompatybilne oprogramowanie, które uniemożliwia korzystanie z aplikacji i platform edukacyjnych. Wielu uczniów uskarża się na utrudniony dostęp do stabilnego internetu.

Trzeba dodać, iż pakiety były dedykowane tym szkołom, które przystąpiły do projektu „Ogólnopolska Sieć Edukacyjna”. W tej chwili 1600 szkół zostało wyróżnionych takim sprzętem. Jesteśmy bardzo zadowoleni, że znaleźliśmy się w gronie obdarowanych. Mamy nadzieję, że nowoczesny tablet będzie dla naszych uczniów zachętą i mobilizacją do nauki, a tym samym przyczyni się do osiągania lepszych wyników nauczania – dodaje Teresa Drewka.

KP