ikona telefonu

+48 52 330 93 10

  • słabe opady deszczu
    Dzisiaj:
    5°C / 4°C
środa 16.01.2019 r.
Imieniny: Mascelego, Walerii i Włodzimierza

W gminie Bukowiec za unijne pieniądze uczą się nauczyciele i uczniowie

Samorząd Bukowca podpisał umowę, której celem jest pozyskanie unijnego wsparcia na podniesienie jakości procesu kształcenia w klasach gimnazjalnych w szkole w Korytowie. Zadanie realizuje Szkoła Podstawowa w Różannie, której po reformie oświatowej klasy podlegają. Projekt „Doradztwo edukacyjno-zawodowe, kompetencje kluczowe oraz dodatkowe zajęcia edukacyjne dla uczniów Gimnazjum w Korytowie” jest realizowany już od września ubiegłego roku, bierze w nim udział  50 uczniów i 17 nauczycieli.  Dzięki pozyskanemu wsparciu prowadzonych jest między innymi szereg dodatkowych zajęć w celu przygotowania uczniów do wejścia na rynek pracy. Poprawiły się też warunki kształcenia, ponieważ w ramach przedsięwzięcia  doposażono w pomoce dydaktyczne pracownie lekcyjne. Z projektu korzystają też nauczyciele, uczestnicząc w szkoleniach i studiach podyplomowych. Prowadzone są też dodatkowe zajęcia z języka polskiego,  matematyki, biologii, geografii,  informatyki, języka angielskiego i języka niemieckiego.
Projekt, którego całkowita wartość wynosi 119 tys. złotych, jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 10 Innowacyjna edukacja Działania 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe Poddziałania 10.2.2 Kształcenie ogólne  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko–Pomorskiego na lata 2014–2020. Wsparcie wynosi aż 112 tys. złotych.
KP
„Czas Świecia” 1 czerwiec 2018 r.