ikona telefonu

+48 52 330 93 10

  • bezchmurnie
    Dzisiaj:
    29°C / 17°C
środa 19.09.2018 r.
Imieniny: Januarego, Konstancji i Leopolda

Wójt Adam Licznerski otrzymał absolutorium

26 kwietnia, podczas sesji Rady Gminy Bukowiec radni zatwierdzili sprawozdanie finansowe oraz jednogłośnie udzielili absolutorium wójtowi Adamowi Licznerskiemu z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok. Ubiegłoroczny dochód został zrealizowany w 100,55% w stosunku do dochodu planowanego, a kwota przeznaczona na wydatki to 96,18% w stosunku do planu wydatków – to ogólne podsumowanie gminnego budżetu na 2017 rok.
-Zapewnione i zrealizowane zostały potrzeby oświaty i wychowania, pomocy społecznej, administracji publicznej, transportu i łączności i pozostałych działów budżetowych. Drugi rok z rzędu bardzo sprawnie realizowany był  program „Rodzina 500+”. Na cele inwestycyjne przeznaczono kwotę ponad 3,5 miliona złotych. Biorąc pod uwagę wydatki inwestycyjne, w szeregu branżowych, samorządowych rankingów gmina zajmuje bardzo wysokie miejsca w skali powiatu i województwa, a nawet kraju – w trakcie sesji absolutoryjnej mówił przewodniczący Rady Gminy Czesław Wszołek.
Wójt Adam Licznerski dziękując radnym za jednomyślną decyzję w sprawie udzielenia absolutorium, zaznaczył, że przy tak wielu zrealizowanych zadaniach trzeba szukać sposobów na współfinansowanie inwestycji ze źródeł zewnętrznych.  Dzięki temu wiele się buduje, remontuje, a budżet jest przy tym stabilny. To pozwala planować kolejne zadania na następne lata.
- Trzeba powiedzieć, że kolejność zadań jest często związana z możliwością uzyskania dofinansowania, na przykład mamy możliwość uzyskania  85% dofinansowania na projekty rewitalizacyjne - zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Budyniu i powstanie świetlicy w Korytowie, będzie teren rekreacyjny w Gawrońcu. W najbliższym czasie planujemy dalszą modernizację przedszkoli w Bukowcu i Przysiersku, budowę hali sportowej, rozbudowę szkoły w Przysiersku, pracujemy nad koncepcją rozbudowy Przychodni (rehabilitacja), mamy też projekt na modernizację oświetlenia drogowego w Bukowcu – wyliczał wójt.
W trakcie swojego wystąpienia nawiązał też do modernizacji dróg gminnych. Zauważył, że jako jedna z niewielu gmin w województwie skorzystaliśmy z dofinansowania na drogi lokalne z budżetu państwa we wszystkich konkursach. Wykonaliśmy już kilkadziesiąt kilometrów gminnych dróg asfaltowych tak, że ponad 90% mieszkańców korzysta z nowej, ulepszonej nawierzchni. Zgodnie z uchwałą Rady Gminy określającą kolejność realizacji zadań drogowych, przygotowaliśmy projekt na drogę w Różannie, na którą chcemy uzyskać dofinansowanie z Ministerstwa Infrastruktury, planujemy też realizację dwóch krótkich odcinków dróg w Plewnie z dofinansowaniem poprzez LGD. Mamy zagwarantowane w budżecie pieniądze na dofinansowanie dróg powiatowych Tuszynki – Tuszyny i Polskie Łąki – Gołuszyce. Zadania drogowe będą konsekwentnie realizowane praktycznie we wszystkich sołectwach - Różanna, Poledno, Gawroniec, Tuszynki, Branica II, Bukowiec, Przysiersk itd.
- Obecnie urząd gminy realizuje bądź przygotowuje do realizacji w latach następnych ponad 20 zadań inwestycyjnych – trwają termomodernizacje budynków użyteczności publicznej, przebudowujemy trzy odcinki dróg (w Korytowie z odcinkiem próbnym oraz ulica Leśna), zagospodarowanie parku w Bukowcu, kontynuujemy modernizację stacji uzdatniania wody w Bukowcu, zakup samochodów strażackich dla druhów z Przysierska i Bukowca, realizujemy też dwa projekty szkoleniowe. Są też inne potrzeby, staramy się aby gmina rozwijała się równomiernie, czyli we wszystkich dziedzinach i w każdym sołectwie, realizujemy zadania w oparciu o uchwały mieszkańców w ramach funduszu sołeckiego – podkreślał w wystąpieniu Adam Licznerski.
W związku z uzyskaniem absolutorium przewodniczący Rady Gminy Czesław Wszołek i wiceprzewodniczący Janusz Gerke złożyli gratulacje wójtowi Adamowi Licznerskiemu i skarbnik Honoracie Surma, życząc jednocześnie dalszej owocnej współpracy z Radą Gminy i sołtysami.