ikona telefonu

+48 52 330 93 10

  • słabe opady deszczu
    Dzisiaj:
    8°C / 1°C
wtorek 19.03.2019 r.
Imieniny: Aleksandryny, Józefa i Nicety

Zwrot podatku akcyzowego

Wójt Gminy Bukowiec przypomina, że w terminie od 1 sierpnia do 31 sierpnia 2018 r. producenci rolni  mogą ubiegać się o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej.
Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2017 r. w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2018 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 2215)  stawka zwrotu podatku w 2018 r. wynosi 1,00 zł na 1 litr oleju.
Maksymalna kwota zwrotu podatku akcyzowego na 1 ha użytków rolnych w 2018 roku  wynosi 86,00 zł.

Wnioski o zwrot podatku, wraz z fakturami dokumentującymi zakup oleju napędowego w okresie od 1.02.2018. do 31.07.2018r. należy składać w Urzędzie Gminy Bukowiec, pokój nr 4, w godzinach od 7:30 do 15:00.
Druki wniosków są dostępne u sołtysów, w Urzędzie Gminy, jak również w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Bukowiec (www.bip.bukowiec.pl) w  katalogu: Podatki i opłaty lokalne – Zwrot podatku akcyzowego.

W celu usprawnienia przyjmowania wniosków proponuje się następujące terminy ich składania, dla  mieszkańców poszczególnych sołectw:     

1-3.08.2018r. - Sołectwo Bukowiec,
6-7.08.2018r. - Sołectwa Budyń, Bramka i Branica,
8.08.2018r. - Sołectwo Franciszkowo-Krupocin,
9-10.08.2018r. - Sołectwo Gawroniec,
13-14.08.2018r. - Sołectwo Korytowo,
16.08.2018r. - Sołectwo Plewno,
17.08.2018r. - Sołectwo Poledno,
20-21.08.2018r. - Sołectwo Polskie Łąki,
22-24.08.2018r. - Sołectwo Przysiersk,
27-28.08.2018r.    - Sołectwo Różanna,
29-30.08.2018r. - Sołectwo Tuszynki.

Zachowanie wyznaczonego terminu pozwoli uniknąć zbędnych formalności oraz umożliwi terminowe rozpatrzenie wniosku.

Wszelkie informacje dotyczące zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego można uzyskać pod nr telefonu 52 3309317, w godzinach od  7:30 do 15:30.