ikona telefonu

+48 52 330 93 10

  • słabe opady deszczu
    Dzisiaj:
    20°C / 13°C
wtorek 04.08.2020 r.
Imieniny: Dominiki, Dominika i Protazego

Zwrot podatku akcyzowego

Informujemy, że jeszcze do końca lutego 2020 r. producenci rolni mogą ubiegać się o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2020 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 2489) stawka zwrotu podatku w 2020 r. wynosi 1,00 zł na 1 litr oleju.

Limit oleju napędowego zużytego na 1 ha użytków rolnych wynosi 100 litrów. Producenci rolni mogą ubiegać się o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego zakupionego i wykorzystanego do upraw rolnych oraz do chowu lub hodowli bydła.
Limit zużycia oleju napędowego w odniesieniu do 1 dużej jednostki przeliczeniowej (DJP) bydła, w przypadku prowadzenia przez producenta rolnego chowu lub hodowli bydła, do którego przysługuje zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa zakupionego do tej produkcji, wynosi 30 litrów na 1 dużą jednostkę przeliczeniową bydła.
Maksymalna kwota zwrotu podatku akcyzowego w 2020 roku na 1 ha użytków rolnych wynosi 100,00 zł, od 1 dużej jednostki przeliczeniowej bydła wynosi 30 zł.

Druki wniosków są dostępne u sołtysów, w Urzędzie Gminy (pok. nr 4), jak również w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Bukowiec (www.bip.bukowiec.pl) w katalogu: Podatki i opłaty lokalne – Zwrot podatku akcyzowego.

Do wniosku o zwrot podatku dołącza się:
1) faktury VAT albo ich kopie, stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku;
2) dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informację o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego, w odniesieniu do każdej siedziby stada tego producenta, w ostatnim dniu każdego miesiąca roku poprzedzającego rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku, - w przypadku ubiegania się przez producenta rolnego o zwrot podatku w odniesieniu do bydła;
3) klauzulę informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych.

Wnioski o zwrot podatku, wraz z załącznikami należy składać w Urzędzie Gminy Bukowiec, pokój nr 4, w godzinach od 7:30 do 15:00, do końca lutego 2020r.

W celu usprawnienia przyjmowania wniosków proponuje się następujące terminy ich składania, dla mieszkańców poszczególnych sołectw:

3-5.02.2020r. - Sołectwo Bukowiec,
6-7.02.2020r. - Sołectwa Budyń, Bramka i Branica,
10.02.2020r. - Sołectwo Franciszkowo-Krupocin,
11.02.2020r. - Sołectwo Gawroniec,
12-13.02.2020r. - Sołectwo Korytowo,
14.02.2020r. - Sołectwo Plewno,
17.02.2020r. - Sołectwo Poledno,
18-19.02.2020r. - Sołectwo Polskie Łąki,
20,21,24.02.2020r. - Sołectwo Przysiersk,
25-26.02.2020r. - Sołectwo Różanna,
27-28.02.2020r. - Sołectwo Tuszynki.

Zachowanie wyznaczonego terminu pozwoli uniknąć zbędnych formalności oraz umożliwi terminowe rozpatrzenie wniosku.

Wszelkie informacje dotyczące zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego można uzyskać telefonicznie, nr 52 3309317, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7:30 do 15:30.