ikona telefonu

+48 52 330 93 10

  • słabe opady deszczu
    Dzisiaj:
    5°C / 4°C
środa 16.01.2019 r.
Imieniny: Mascelego, Walerii i Włodzimierza

Pomoc żywnościowa

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020
PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 JEST WSPÓŁFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM PODROGRAM 2017 CELEM PROGRAMU jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie  sierpień 2017 – czerwiec 2018,  a jej celami szczegółowymi są: a)    organizacja i koordynacja sieci dystrybucji pomocy żywnościowej składającej się z organizacji partnerskich lokalnych, zwanych dalej OPL, zgodnie z zasadami PO PŻ, b)    racjonalne zagospodarowanie artykułów spożywczych…
Spotkanie informacyjne dotyczące warunków korzystania z pomocy żywnościowej 2017-04-24
W dniu 20-go kwietnia 2017 r. w remizie OSP odbyło sie spotkanie informacyjne dotyczące warunków korzystania z pomocy żywnościowej POPŻ dla 20 osób.  
Szkolenie „Czad i ogień”
Dnia 08.02.2017r. w Remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Bukowcu odbyło się szkolenie – „Czad i ogień” dla osób zakwalifikowanych do pomocy żywnościowej w ramach programu Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Szkolenie zostało zorganizowane i przeprowadzone przez Stowarzyszenie Ochotnicza Straż Pożarna w Bukowcu. Spotkanie miało na celu podniesienie świadomości społecznej o przyczynach i skutkach powstawania pożarów i zatruć tlenkiem węgla. Podczas spotkania omówiono: przyczyny powstawania…
Warsztaty – „Pierwsza pomoc”
Dnia 08.02.2017r. w Remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Bukowcu odbyły się warsztaty – „Pierwsza pomoc” dla osób zakwalifikowanych do pomocy żywnościowej w ramach programu Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Warsztaty zostały zorganizowane i przeprowadzone przez Stowarzyszenie Ochotnicza Straż Pożarna w Bukowcu. Podczas spotkania uczestnicy poznali podstawowe zasady postepowania  w sytuacji zagrożenia i metody działania: rozpoznanie zagrożenia, zabezpieczenie poszkodowanego, nadanie…
Działania finansowe i niefinansowe w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020
Stowarzyszenie Ochotnicza Straż Pożarna w Bukowcu w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 zorganizuje działania na rzecz włączenia społecznego: 1. Spotkanie informacyjne dotyczące dystrybucji żywności. 2. Warsztaty - „Czad i ogień” jak bezpiecznie zachować się podczas pożaru. 3. Warsztaty – „Udzielanie pierwszej pomocy” Stowarzyszenie Chojnicki Bank Żywności w ramach Programu Operacyjnego pomoc  Żywnościowa 2014-2020 zorganizuje następujące działania towarzyszące: 1. Warsztaty edukacji ekonomicznej 2. Warsztaty kulinarne pokazujące różne możliwości przygotowania potraw i…
Zaproszenie na warsztaty
Stowarzyszenie Ochotnicza Straż  Pożarna w Bukowcu serdecznie zaprasza na warsztaty – „Czad i ogień” jak bezpiecznie zachować się podczas pożaru oraz warsztaty „Udzielanie pierwszej pomocy” które odbędą się dnia 08.02.2017r w Remizie OSP w Bukowcu w godzinach od 13.00 do 15.00 Warsztaty organizowane są dla osób zakwalifikowanych do pomocy żywnościowej w ramach programu Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 jest współfinansowany ze środków Unii…
Informacja o zmianie wytycznych POPŻ podprogam 2016
W związku ze zmianą wytycznych IZ (MRPiPS) obowiązujących od 01.01.2017r. informujemy, że Pomoc Żywnościowa (w formie paczek lub posiłków) dla osób najbardziej potrzebujących realizowana w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym - Podprogram 2016 może być przyznawana dla osób i rodzin najbardziej potrzebujących, spełniających kryteria POPŻ znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, tj. spełniających kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej (w szczególności: osób bezdomnych, osób niepełnosprawnych,…
Żywność - grudzień 2016
towarzyszenie Ochotnicza Straż Pożarna w Bukowcu informuje, że kolejny termin wydawania  żywności otrzymywanej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym Podprogram 2016 nastąpi w dniu 05.12.2016r. (poniedziałek w godzinach od 08:00 do 14:00) Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym  
Zakończenie Podprogramu 2015
W lutym 2016r. zakończyliśmy realizację programu operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2015 realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD) W ramach Podprogramu 2015  Stowarzyszenie Ochotnicza Straż Pożarna w Bukowcu wydało 20,79 ton żywności, z której skorzystało 419 osób, otrzymując artykuły żywnościowe w ponad 3352 paczkach (każda paczka składała się z min. 6 artykułów żywnościowych, z min. 3 grup towarowych);  W ramach ww. programu Chojnicki Bank Żywności zorganizował w Bukowcu następujące działania towarzyszące: 3 warsztaty (edukacji…
Warszaty z edukacji ekonomicznej