ikona telefonu

+48 52 330 93 10

  • bezchmurnie
    Dzisiaj:
    29°C / 14°C
piątek 12.08.2022 r.
Imieniny: Hilarii, Juliana i Lecha

Dodatek osłonowy – częściowa rekompensata wzrostu kosztów energii

Zgodnie z ustawą z dnia 17 grudnia o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2022 r., poz. 1) dodatek osłonowy będzie przysługiwał gospodarstwu domowemu, w którym przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają kwoty 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym albo kwoty 1500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

W przypadku gdy dochód nie przekroczy wyżej wskazanych kwot wysokość dopłat w ramach dodatku osłonowego będzie się kształtowała następująco:
- 400 zł – w przypadku jednoosobowego gospodarstwa domowego,
- 600 zł – w przypadku gospodarstwa 2-3 osobowego,
- 850 zł – w przypadku gospodarstwa 4-5 osobowego,
- 1150 zł – w przypadku gospodarstwa 6 i więcej osobowego.

Co istotne, gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2021 r. poz. 554, 1162 i 1243), roczna wysokość dodatku osłonowego wyniesie:
- 500 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego,
- 750 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób,
- 1062,50 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób,
- 1437,50 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

Dodatkowo w przypadku dodatku osłonowego obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że dodatek ten będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia, przy czym minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych nie może być niższa niż 20 zł.

Gospodarstwu wieloosobowemu przysługuje tylko jeden dodatek. W przypadku gdy w gospodarstwie wieloosobowym wniosek o dodatek osłonowy złoży więcej niż jedna osoba, świadczenie otrzyma ta, która pierwsza złoży wniosek. Dodatkowo należy pamiętać, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego.

Aby otrzymać dodatek osłonowy należy złożyć wniosek do dnia 31 października 2022 r. (wnioski złożone po 31 października 2022r. pozostawia się bez rozpatrzenia). W przypadku wniosków złożonych do dnia 31 stycznia 2022 r. wypłata dodatków zostanie zrealizowana w 2022 r. w 2 równych ratach, tj. do 31 marca i do 2 grudnia. Natomiast w przypadku wniosków złożonych od dnia 01 lutego 2022 r. do dnia 31 października 2022 r. wyplata dodatku zostanie zrealizowana jednorazowo najpóźniej do dnia 02 grudnia 2022 r.

W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny z pracownikami Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bukowcu pod numerami telefonów: 523309322 / 523309323, e-mail: rodzina@bukowiec.pl.

Pliki do pobrania:

- Wniosek o wypłatę dodatku osłonowego

- Klauzula RODO

- Oświadczenie do wniosku

 

Oświadczenia dodatkowe (składają tylko osoby do tego zobowiązane):

- Oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego

- Oświadczenie o dochodach lub dochodach członka gospodarstwa domowego innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych

Dodatek osłonowy